et

et

Close

Maaklerlepingu teabeleht

Maaklerlepingu teabeleht

Maaklerlepingu teabeleht

Versioon 1.4 – 11.08.2022


Kindlustuse turustaja on kindlustusmaaklerina tegutsev äriühing Cachet Insurance Broker OÜ (registrikood 14920263, asukoht Kohtu 2-21, 10130 Tallinn, e-post info@Cachet.me, telefon  + 372 668 28 34, veebileht https://Cachet.me/), mis on kantud Finantsinspektsiooni kindlustusvahendajate nimekirja (https://www.fi.ee/).

Cachet Insurance Broker OÜ turustab kindlustust kliendi huvides, vahendades kindlustuslepinguid sõltumatu analüüsi alusel.


Liikluskindlustuse maakleritasu koosneb järgmistest kindlustusandjate tasutavatest maakleritasudest (%) BTA 10; ERGO 10; GJENSIDIGE 10; PZU 10; SALVA 9; SEESAM 10; SEESAM 15 (äpitakso liikluskindlustus); LHV 10%; INGES 10% kindlustusmaksest kindlustuslepingu kohta, millele lisandub kindlustusvõtja poolt tasutav maakleritasu 2 eurot kindlustuslepingu või osamakse korral 2 eurot osamakse kohta (sisaldub kindlustusmakses) ning BTA ja PZU äpitakso liikluskindlustuse puhul lisaks 5 % kindlustusmaksest kindlustuslepingu kohta.


Kaskokindlustuse maakleritasu koosneb järgmistest kindlustusandjate tasutavatest maakleritasudest (%) BTA 15; ERGO 15; GJENSIDIGE 15; PZU 15; SALVA 15; SEESAM 15; SEESAM 17.5 (äpitakso kaskokindlustus); LHV 15%; kindlustusmaksest kindlustuslepingu kohta, millele lisandub kindlustusvõtja poolt tasutav maakleritasu 2 eurot kindlustuslepingu kohta ning BTA ja PZU äpitakso kaskokindlustuse puhul lisaks 2.5% kindlustusmaksest kindlustuslepingu kohta.


Linnaliikuri kindlustuse maakleritasu koosneb järgmistest kindlustusandjate tasutavatest maakleritasudest (%) SEESAM 20 kindlustusmaksest kindlustuslepingu kohta.

Arvestades, et harilikult on klient Cachet OÜ portaali https://Cachet.me/ (edaspidi portaal) kasutaja ning on avaldanud soovi kindlustusmaakleri teenuse kasutamiseks ja kindlustuslepingute sõlmimiseks portaali kaudu, edastab Cachet Insurance Broker OÜ kliendile lepingueelse teabe ja teabelehe portaali kaudu. Muul juhul edastab Cachet Insurance Broker OÜ kliendile teabe püsival andmekandjal digitaalsena.


Maakler turustab kindlustuslepinguid Cachet Insurance Broker OÜ maaklerilepingu tingimuste alusel, mis on kättesaadavad portaalis.

Kindlustuslepingu kahju hüvitamise põhimõtted on märgitud kindlustuslepingus, kindlustuslepingu üldtingimustes ja võlaõigusseaduses.

Kliendil on õigus pöörduda kindlustuslepingut puudutava vaidluse kohtuväliseks lahendamiseks Eesti Kindlustusseltside Liidu lepitusorgani (https://www.eksl.ee/) poole. Olenemata eelnevast võib klient pöörduda vaidluse lahendamiseks ka kindlustusandja asukohajärgsesse või kindlustuslepingus kokkulepitud kohtusse. Kohtusse pöördumise õigust lõpetav tähtaeg on 1 (üks) aasta kindlustusandja poolt hüvitise kohta otsuse tegemisest.


Kaebused Cachet Insurance Broker OÜ tegevuse suhtes lahendatakse vastavalt Cachet Insurance Broker OÜ kliendikaebuste lahendamise korrale, mis on kättesaadav portaalis. Lisaks võib esitada kaebuse Tarbijakaitse- ja Tehnilise Järelvalve Ametile (www.ttja.ee), Finantsinspektsioonile (www.fi.ee ) või kohtule (www.kohus.ee).


Cachet Insurance Broker OÜ vastutuskindlustusandjaks on Lloyd’s Insurance Company S.A. (Reinsured by Lloyd’s Syndicate CNR 2088), c.c. 0682.594.839 (Belgium), aadress Bastion Tower, Place du Champs de Mars 5, Brussels, 1050 Belgium.


Versioon 1.3 – 14.09.2021 – 11.08.2022

Versioon 1.2 – 25.08.2021 – 14.09.2021

Versioon 1.1 – 25.05.2021 – 25.08.2021

Versioon 1 – 11.05.2021 – 24.05.2021

Version 0.8 – 07.04.2021 – 11.05.2021