👋 Zauważyliśmy, że odwiedzasz nas z Polski, dlatego przekierowaliśmy Ciebie we właściwe miejsce. Zawsze możesz zmienić język lub kraj w dowolnym momencie.

Polska • Polski

Close

Czym jest umowa ubezpieczenia i jakie są jej cechy?

W jaki sposób umowa ubezpieczenia wiąże ze sobą klienta i zakład ubezpieczeń? Jakie informacje znajdziemy w jej treści?

Umowa ubezpieczeniowa – czym właściwie jest?

Jest to przede wszystkim dokument prawny regulowany przez Kodeks cywilny, wiążący dwie strony (klienta i zakład ubezpieczeń), który nie ma charakteru wzajemności przez to, że odwołuje się do niespodziewanych ryzyk. Stanowi on rodzaj umów odpłatnych, nazwanych. Może być zawarta przy udziale pośrednika ubezpieczeniowego jak i porównywarki internetowej, brokera, agenta czy OFWCA na określonych czas (w przypadku OC auta – 1 rok, ubezpieczenia domu mieszkania – od 1 do 3 lat, umowa ubezpieczenia turystycznego – na okres wyjazdu).

Strony umowy ubezpieczenia – prawa i obowiązki z tym związane

Podstawowym obowiązkiem klienta jest opłacenie polisy, którą oferuje my ubezpieczyciel, aby obowiązywała. Poza tym, umowa ubezpieczenia zobowiązuje klienta do przestrzegania pewnych norm i standardów, chociażby związanych z minimalizacją obszaru powstałej szkody (czyli jeżeli podpaliło się auto, to zrobił on wszystko co mógł, aby rozmiar szkody był jak najmniejszy).

W trakcie zawierania umowy ubezpieczenia obowiązkiem klienta jest brak zatajania informacji o stanie zdrowia czy stanie faktycznym przedmiotu ubezpieczenia na poczet przygotowania oferty. W razie wystąpienia szkody, może być on obciążony dodatkowymi kosztami lub wysoką rekalkulacją składki lub pokryciem kosztów zdarzenia. W Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia występują również wyłączenia odpowiedzialności, czyli okoliczności, gdy w których dojdzie do szkody, ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania. To samo dotyczy posiadania odpowiednich zabezpieczeń, których wymaga się od nas do zawarcia ochrony przez towarzystwo ubezpieczeniowe.

Do czego zobowiązuje się zakład ubezpieczeń?

Ubezpieczyciel w razie wystąpienia określonego w umowie zdarzenia zobowiązany jest wypłacić odszkodowanie, zadośćuczynienie, rentę, pokryć koszty leczenia lub naprawy pojazdu zgodnie z zawartymi sumami ubezpieczenia czy sumami gwarancyjnymi w obowiązujących dokumentach prawnych czy umowie. Jeżeli zobowiązuje się on do zapewnienia pewnych usług np. w ubezpieczeniu assistance, jest także odpowiedzialny za organizację odpowiednich usług czy świadczeń w limitach przysługujących z tytułu zawartej polisy.

Umowa ubezpieczenia i jej cechy, elementy

Każda umowa cechuje się tym, że jest zawierana na określony czas, w zależności od produktu. Sposób jej rozwiązania jest uregulowany przez ustawodawcę lub określony w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Cechą umowy ubezpieczenia jest także sama wola zaufania, ponieważ w trakcie jej zawierania zakład ubezpieczeń szczegółowo nie weryfikuje prawidłowości deklarowanych danych, lecz w toku postępowania w razie zaistnienia szkody, gdy ustali, że dostarczyliśmy niezgodne z prawdą informacje, może odmówić wypłaty świadczenia.

Do elementów umowy ubezpieczenia poza wyżej wymienionymi, możemy dodać przedmiot i zakres ubezpieczenia – czyli co ubezpieczamy i od czego. Każda umowa ubezpieczenia ma określone limity w postaci sum ubezpieczenia na poszczególne zdarzenie, czyli maksymalną kwotę jako może wypłacić zakład ubezpieczeń. Znajdziemy w niej dane Ubezpieczającego, Ubezpieczonego, Uposażonego, zakładu ubezpieczeń. Każda polisa ma swój indywidualny, unikatowy numer. Do umowy ubezpieczenia dołączana jest karta produktu, Ogólne Warunki Ubezpieczenia i klauzula informacyjna dotycząca RODO i dystrybutora ubezpieczeń.

Każdy zakład ubezpieczeń ma oddzielny wzór takiej umowy, a szczegółowe definicje znajdziemy w Kodeksie cywilnym.

Umowa ubezpieczenia OC zawierana przez Internet – jakie są różnice?

W odróżnieniu od zawierania umowy ubezpieczenia w lokalnej placówce, kupując OC przez Internet nie musimy własnoręcznie podpisywać dokumentu. Polisa ląduje w postaci PDF na naszej skrzynce e-mailowej. Zawarcie polisy online umożliwia także nasz kalkulator ubezpieczenia samochodu. Zachęcamy do sprawdzenia ceny ubezpieczenia lub kontaktu z naszym Działem Wsparcia, który przygotuje dedykowaną ofertę.

Które umowy ubezpieczenia aktualnie możemy zakupić całkowicie online? Ubezpieczenia naszych pojazdów (OC, NNW, Assistance, Autocasco), rowerów, ubezpieczenia szkolne, te dotyczące ochrony mieszkania lub domu, wyjazdu turystycznego i kosztów ratownictwa, sprzętu elektronicznego i wiele innych. Każda umowa ubezpieczeniowa może być aneksowana (w razie zmiany dotyczących ubezpieczającego, jego adresu, przy akceptacji zakładu ubezpieczeń) czy wykonana jej cesja.

Ubezpieczenie OC/AC od Cachet

Znajdź najlepszą cenę ubezpieczenia OC/AC w kalkulatorze Cachet.

Kalkulator OC/AC

Zadzwoń, aby telefonicznie otrzymać ofertę ubezpieczenia od agenta Cachet

📞

+22 104 87 47

Odwiedź nas na:

Zamów rozmowę a my oddzwonimy

FORMULARZ KONTAKTOWY

Napisz do nas, a my skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin.

Dziękujemy za przesłanie prośby o otrzymanie oferty.

Nasz zespół wkrótce się z Tobą skontaktuje.