👋 Vi har lagt märke till att du besöker os from Sweden, så vi har dirigerat dig till rätt plats. Du kan fortfarande byta region när som helst.

Sverige • Svenska

Close

Information om Cachet Försäkringsmäklare OÜ

Information om Cachet Försäkringsmäklare OÜ

Licens och tillsyn

Cachet Insurance Broker OÜ (Cachet IB) är en försäkringsförmedlare licensierad av och under tillsyn av den estniska finansinspektionen (estniska FSA).
Cachet IB tillhandahåller tjänster i Sverige via gränsöverskridande försäkringsverksamhet och står därför även under Finansinspektionens tillsyn.

Cachet IB har rätt att distribuera alla typer av direkt skadeförsäkring och är registrerad hos den estniska finansinspektionen.

Vidare står Cachet IB, vid distribution av försäkringstjänster i Sverige, under Konsumentverkets tillsyn avseende marknadsföring och reklam.

Cachet IB:s rätt att distribuera försäkringar och de aktuella försäkringsformerna kan kontrolleras hos Finansinspektionen på https://fi.se/sv/vara-register/foretagsregistret/details/?id=579603.
Cachet IB tillhandahåller information till sina kunder digital.

Klagomål

Om en kund vill göra ett klagomål till Cachet IB angående distribution av försäkringar, vänligen kontakta vår reklamationsansvarige Kristjan Aruoja via e-post support@cachet.me, per telefon +372 668 28 34 eller per brev till Cachet IB på följande adress:

 

Cachet Försäkringsmäklare OÜ
Tatari 64 Annonser
10134 Tallinn
Estland

 

Ett klagomål är kostnadsfritt och Cachet IB kommer att hantera eventuella klagomål med vederbörlig omsorg. Klagomål måste hanteras sakligt och korrekt. Klagomål måste besvaras sakligt och korrekt, varvid svaret måste formuleras på ett så tydligt sätt som möjligt så att den klagande lätt kan tillgodogöra sig informationen. Klagomålet måste besvaras så snart som möjligt och om Cachet IB inte kan svara på ett klagomål inom 14 dagar från det att klagomålet mottagits av Cachet IB måste Cachet IB kontakta klaganden och lämna information om vad som orsakar förseningen och när Cachet IB kan förväntas svara. Om en tvist uppstår mellan en kund och Cachet IB kan den hänskjutas till svensk allmän domstol för avgörande. Som konsument kan kunden även få sin tvist prövad av Allmänna reklamationsnämnden (ARN).

Ansvarsförsäkring

Cachet IB:s affärsverksamhet omfattas av en ansvarsförsäkring som uppfyller lagkraven för den verksamhet som bedrivs av Cachet IB.

 

Cachet IB och dess förmedlare omfattas av obligatorisk ansvarsförsäkring för ren förmögenhetsskada. Denna försäkring täcker allt ansvar som vi kan ha gentemot våra kunder. Försäkringen utfärdas av UAB Prokopius (riskbärare Lloyd`s).


Det högsta belopp som kan betalas för en förlust till följd av försäkringsförmedling är 1 300 380 euro för en enskild förlust och totalt 1 924 560 euro för alla förluster som uppkommit under ett enda år.


Kontaktuppgifter till försäkringsgivaren:
UAB Prokopius
Adress: Moniuškos st. 27-5, LT-08115, Vilnius, Litauen


Lloyd`s Insurance Company S.A. (100%) c.c. 0682.594.839 (Belgien)
Adress: Lloyd`s, Bastion Tower, Place du Champs de Mars 5, Brussels, 1050


Kunden kan rikta sina krav direkt till Cachet IBs ansvarsförsäkringsgivare i det fall att kunden inte får ersättning från Cachet IB. Kunden behöver inte betala någon självrisk i samband med fordran.

Kvalificerade innehav

Cachet IB ägs inte till någon del av något försäkringsbolag och äger ingen del av något försäkringsbolag.

Grund för distribution

Cachet IB representerar alltid våra kunders intressen. Bolaget distribuerar försäkringar från flera leverantörer och erbjuder kunderna egna försäkringsprodukter utvecklade i enlighet med artikel 3 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2358 utan att göra en opartisk eller personlig analys enligt 4 kap 2 § 2 lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution. Bolaget kommer att bistå med rådgivning i samband med förmedlingen.

Pris- och ersättningsprinciper

Eftersom företaget inte distribuerar försäkringar baserade på opartisk och personlig analys kan företaget acceptera ersättning från andra parter än kunden så länge ersättningen inte strider mot god förmedlingssed och detta inte skapar en intressekonflikt mellan kunden och
Cachet IB.

När försäkringsdistributionsavtalet ingås definieras ersättningens storlek och inkluderas i avtalet.

Information om behandling av personuppgifter

Se sekretesspolicyn här: https://cachet.me/en/legal/

Kontaktuppgifter om Cachet IB

Tatari 64, Tallinn 10134, Estland, www.cachet.me/en/support

Kontaktuppgifter till myndigheterna

Finansinspektionen
Box 7821, 103 97 Stockholm, 08-787 80 00, www.fi.se, finansinspektionen@fi.se

 

Konsumentverket
Box 48, 651 02 Karlstad, 0771-42 33 00, www.konsumentverket.se, konsumentverket@konsumentverket.se 

 

Finantsinspektsioon (Estniska FSA)
Sakala 4, Tallinn 15030, Estland, +372 668 0500, www.fi.ee, info@fi.ee

Zamów rozmowę a my oddzwonimy

Book a call and we'll call you back

Замовте дзвінок і ми Вам зателефонуємо

KONTAKTFORMULÄR

Kontakta oss så återkommer vi till dig inom 24 timmar.

Tack för att du har skickat in din information.
Vårt team ser fram emot att hjälpa din vagnparksverksamhet att blomstra.