et

et

Close

“Cachet Cash” tingimused

"Cachet Cash" tingimused

“Cachet Cash” tingimused

Versioon 1 – 11.02.2022

 

 1. Sissejuhatus
  1. “Cachet Cash” eesmärgiks on läbi virtuaalse vääringu lihtsustada klientide arveldamist ning pakkuda soodustusi Cachet.me keskkonnas
  2. “Cachet Cash’i” haldab Cachet OÜ, registrikood 14560702, asukoht Kohtu 2-21, 10130 Tallinn, (edaspidi Cachet).
  3. “Cachet Cash” kehtib Cachet.me keskkonnas ja mobiilirakenduses. 
  4. Klient on isik, kes on Cachet.me kasutaja. Cachet.me keskkonna konto saab olla eraisikul ja ettevõtjal.
  5. “Cachet Cash” soodustusi ei saa kasutada äriühingud, mis ostavad Cachet.me keskkonna kaudu teenuseid sõidukiparkidele.
  6. “Cachet Cash” soodustusi ei saa kasutada kliendi endaga seotud äriühingute vahel.
  7. “Cachet Cash” kehtib kuni Cachet ei ole teatanud selle lõppemisest.
 2. “Cachet Cash”
  1. “Cachet Cash” on vääring, mis on kasutatav Cachet.me keskkonnas teenuste soetamiseks. 
  2. “Cachet Cash” ühe (1) ühiku väärtuseks on üks (1) euro või kohaliku riigi vastav valuuta.
  3. “Cachet Cash” koosneb kahest tasandist: Cachet.me keskkonna kaudu preemiana teenitav vääring ning kliendi ja Cachet vahelise arvelduse lihtsustamiseks ettemaksuna kasutatav vääring. Ostuväärtusena on mõlemad samaväärsed, aga preemiana saadud “Cachet Cash’ile” rakenduvad eritingimused, mis avaldatakse Cachet.me keskkonnas.
  4. “Cachet Cash” on isiklik ega ei ole võimalik üle anda kolmandale isikule. Samuti ei saa „Cachet Cash’i“ vahetada isikliku ja ettevõtte kasutajakonto vahel, kui klient kasutab mõlemat kontot Cachet.me keskkonnas.
  5. “Cachet Cash’i” hoitakse ja kuvatakse Cachet.me keskkonnas kliendi digitaalses rahakotis.
 3. ”Cachet Cash” digitaalne rahakotti
  1. Cachet.me keskkonna kliendiks saades avatakse kliendile ka „Cachet Cash’i“ digitaalne rahakott ning talle kohalduvad, käesolevad tingimused. 
  2. Klient näeb enda “Cachet Cash’i” saldot logides sisse Cachet.me keskkonda.
  3. Kontol olev “Cachet Cash” summa on vääring, mida klient saab kasutada Cachet.me keskkonna kaudu pakutavate teenuste allahindluste rakendamiseks ja ettemakse korral maksete tegemiseks.
 4. “Cachet Cash’i” kogumine
  1. Cachet klientidel on võimalik teenida teenuste kasutamisel, sõpradele soovitamise või teiste kampaaniate raames preemiapunkte, mis konverteeritakse vääringuks – “Cachet Cash”. 
  2. Cachet kannab kiireks arveldamiseks (nt teenuse muudatuse, annulleerimise vms tulemusel tehtav raha tagasikanne) kliendile tagasimakstava summa alati esmalt tema digitaalsesse rahakotti, kus see kuvatakse “Cachet Cash’ina”. Seejärel on “Cachet Cash“ võimalik koheselt kasutada uue kindlustuspoliisi või muu teenuse soetamiseks. Siinjuures 1 EUR = 1 “Cachet Cash”.
  3. Klient võib saada “Cachet Cash’i” ka Cachet ühepoolse tahteavalduse alusel.
 5. “Cachet Cash” kasutamine
  1. “Cachet Cash” summa on vääring, mida klient saab kasutada Cachet.me keskkonna kaudu pakutavate teenuste allahindluste rakendamiseks ja ettemakse korral maksete tegemiseks. 
  2. “Cachet Cash’i” saab kasutada Cachet.me keskkonnas teenuste ostuvoos, kus makse sammus saab teha valiku – “kasutan Cachet Cash’i”.
  3. Teenuste tasumisel kajastub “Cachet Cash” kasutamine arvel, nt kindlustusmaksete soodustusena.
  4. Teenuste eest tasumisel, kasutatakse esmalt ettemaksu jääki ning seejärel “Cachet Cash” preemiapunkte.
  5. Esimesena saab kasutada klient kõige varasemalt kogutud preemiapunkte. 
  6. Kui “Cachet Cash” on arvestatud seoses kliendi tehtud ettemaksuga vastavalt punktile 4.2, siis saab kliendi sooviavalduse alusel üle kanda samas vääringus rahasumma kliendi pangakontole.
  7. Preemiapunktid, mis on konverteeritud “Cachet Cash’iks” ei ole võimalik ümber vahetada rahaks, krüptorahaks ega mistahes muu käibevaraks või selle ekvivalendiks.
  8. Preemiapunktidest teenitud “Cachet Cash’il” on aegumise tähtaeg. Peale tähtaja möödumist ei saa preemiapunkte enam kasutada.
  9. Kui klient on kasutanud “Cachet Cash” teenuse soodustuseks, siis eemaldatakse vastav summa tema digitaalsest rahakotist ning klient ei saa kasutada seda uue soodustuse rakendamiseks. Kui klient kasutab “Cachet Cash’i” osaliselt soodustuse rakendamiseks, siis “Cachet Cash”, mis on kasutamata, säilib ning seda saab kasutada järgmise ostu soodustusena. 
  10. “Cachet Cash” preemiapunkte ei saa kasutada võlgnevuste tasumiseks.
 6. “Cachet Cash” kogumine ja kasutamine seoses kindlustuslepingu sõlmimisega
  1. “Cachet Cash’i” võib klient kasutada Cachet.me keskkonnas kindlustusmaakleri kaudu pakutavate kindlustuslepingute rahaliste soodustuste saamiseks. Cachet.me keskkonnas osutab kindlustusmaakleri teenust Cachet Insurance Broker OÜ, registrikood 14920263, asukoht Kohtu 2-21, 10130 Tallinn, e-post info@cachet.me (edaspidi Kindlustusmaakler). Maaklerilepingu tingimustega on võimalik tutvuda Cachet.me keskkonnas. Cachet kui Cachet.me keskkonna omanik ja haldaja kindlustusmaakleri teenust ei osuta.
  2. Kui klient soovib kasutada “Cachet Cash’i” kindlustuslepingu rahalise  soodustuse saamiseks, annab Kindlustusmaakler kliendile “Cachet Cash’i” ulatuses allahindlust. 
  3. Klient võib kasutada “Cachet Cash” kindlustuslepingu tasu soodustuse rakendamiseks, kui ta digitaalses rahakotis on piisavas koguses “Cachet Cash’i”. Kliendi digitaalses rahakotis kuvatakse “Cachet Cash’i” kogumine ja kasutamine. “Cachet Cash’i” saab arvestada maha kindlustuslepingu maksumusest peale seda, kui Kindlustusmaakler on välja selgitanud kliendi kindlustushuvi ja klient on valinud sobiva kindlustustoote. “Cachet Cash’i” kasutamine kuvatakse arvel kindlustuslepingu eest tasumisel soodustusena või ettemaksuna.
 7. “Cachet Cash’i“ muud tingimused
  1. Cachet-il on õigus muuta kampaania tingimusi, sellest Cachet.me keskkonna kaudu klientidele vähemalt 10 (kümme) kalendripäeva ette teatades. Olenemata tingimuste muutmisest Cachet tagab klientide poolt kogutud “Cachet Cash’i” kasutamise soodustuse rakendamiseks kuni 6 (kuue) kuu jooksul alates kampaania lõppemisest.
  2. Cachet-il on õigus peatada või lõpetada kliendi õigused “Cachet Cash’i” kasutamiseks, kui klient rikub Cachet.me kasutamise lepingut, kindlustusmaakleri lepingut, “Cachet Cash’i” ja selle alamprogrammide tingimusi, head tava või käitub seadusevastaselt või pahatahtlikult.
  3. Cachet ei anna kliendile hüvesid, mida ei ole “Cachet Cash’i” tingimustes nimetatud.
 8. Isikuandmete töötlemine
  1. Kliendi isikuandmeid töötleb Cachet vastavalt Cachet.me isikuandmete töötlemise reeglitele, mis on avaldatud Cachet.me keskkonnas. 
  2. Cachet.me keskkonnas kasutatakse elektroonilistel kutsetel küpsiseid. Kui klient saadab sõbrale Cachet.me keskkonnaga liitumiseks kutse ja sõber kutse avab, salvestuvad sõbra seadmesse küpsised, mis kustuvad 30 (kolmekümne) päeva jooksul. 

Sõbralt sõbrale programm

 

Klient saab soovitada Cachet.me teenuseid kolmandatele isikutele, keda antud programmi tingimustes tähistatakse mõistega – “sõber”. 

 

 1. Klient saab kutsuda sõpru Cachet.me keskkonnaga liituma, kui ta edastab sõbrale Cachet.me keskkonna kaudu elektroonilise kutse. Sõber saab teha Cachet.me konto ja osta Cachet.me keskkonnas teenuseid. 
 2. Sõbrale Cachet.me keskkonda soovitanud klient kogub 5 (viis) ühikut “Cachet Cash’i”, kui sõber, kellel veel ei ole Cachet.me kontot, liitub kliendilt saadud kutset kasutades Cachet.me keskkonnaga ning ostab teenuseid (nt sõlmib kindlustuslepingu). Kui sõber teeb Cachet.me konto, kuid ei osta ühtegi teenust, siis selle eest klient preemiapunkte ei saa.
 3. Iga Cachet.me keskkonna kliendi poolt kutsutud uus klient teenib 5 (viis) Cachet ühikut sellega, kui ta on liitunud senise kliendi kutset kasutades Cachet.me keskkonna kliendiks.
 4. Cachet ja Kindlustusmaakler ei võta omal initsiatiivil kliendi sõpradega ühendust ega ei salvesta nende andmeid, kui sõber ei ole ise Cachet.me keskkonda kasutanud.
 5. Klient ei tohi anda sõbrale ebaõiget teavet programmi tingimuste, sealhulgas “Cachet Cash’i” kogumise ja kasutamise kohta. 
 6. Klient teeb sõpradele Cachet.me keskkonna, selle teenuste tutvustamise ja kutse saatmise otsuse omal vabal tahtel ning tegemist ei ole Cachet ega Kindlustusmaakleri turunduspakkumisega, olenemata sellest, et klient kasutab kutse saatmiseks Cachet.me elektroonilist vormi ja aadressi. Klient ei osuta Cachet-le ega Kindlustusmaaklerile turundusteenuseid.
 7. Klient ei tohi seada sõpradele lisatingimusi või panna kohustuseks kindlustuslepingu sõlmimist. Cachet.me keskkonnas pakutavate teenuste kasutamise otsustab iga isik ise. 
 8. Klient ei tohi jätta sõpradele ega avalikkusele muljet sellest, et ta on kindlustusvahendaja või Kindlustusmaakleri esindaja. 
 9. Klient ei tohi avaldada elektroonilist kutset inimesele, keda ta Cachet.me keskkonna teenuste kasutajaks kutsuda ei soovi. Muuhulgas ei ole lubatud Cachet.me keskkonda ja selles vahendatavaid teenuseid avalikult reklaamida ega elektroonilist kutset jagada avalikes ja laiemale kasutajaskonnale avatud foorumites, kommentaariumites, veebilehtedel, sotsiaalmeedias jms. Avaliku jagamise ja reklaamiga ei ole tegemist elektroonilise kutse saatmisega isiklikuks otstarbeks mõeldud veebilehtedel, blogides, isiklikul Facebooki lehel, sotsiaalmeedia mitteavalikes gruppides jms.).