👋 Märkasime, et külastad meid Eestist ja suunasime su õigesse kohta. Saad siiski igal ajal piirkonda muuta.

Eesti • Eesti keel

Close

Cachet äpitakso liikluskindlustuse ja kaskokindlustuse eritingimused

Cachet äpitakso liikluskindlustuse ja kaskokindlustuse eritingimused

Cachet äpitakso liikluskindlustuse ja kaskokindlustuse eritingimused

Versioon 0.8 – 07.04.2021

 

Cachet äpitakso liikluskindlustuse ja kaskokindlustuse eritingimused on kohustusliku liikluskindlustuse (liikluskindlustus) lepingu ja vabatahtliku sõidukikindlustuse (kaskokindlustuse lepingu) aluseks, kui kindlustusvõtja sõlmib äpitakso kindlustuslepingu Cachet Insurance Broker OÜ vahendusel Cachet portaalis. Eritingimused on ülimuslikud üldtingimuste suhtes. Eritingimused kehtivad kindlustusliigi suhtes, milles on väljastatud kindlustussertifikaat.

 1. Kindlustusandja on kindlustussertifikaadil nimetatud kindlustusandja. 
 2. Kindlustuslepingut turustab kindlustusmaakler – Cachet Insurance Broker OÜ,        registrikood 14920263, aadress Tatari 64, Tallinn 10134, veebileht cachet.me,      e-post maakler@cachet.me.
 3. Kindlustusvõtja on Cachet portaali klient.
 4. Cachet portaal on www.cachet.me asuv veebiportaal (edaspidi veebiportaal).
 5. Kindlustusvõtja kindlustushuviks on:
  1. sõlmida, muuta ja lõpetada kindlustusleping digitaalselt, tasudes kindlustusmakseid Cachet portaalis kindlustusmaakleri vahendusel;
  2. sõlmida kindlustusleping ja tasuda kindlustusmakseid vastavalt oma personaalsele sõiduki kasutuse mahule, valides soodsama kindlustusmaksega lepingu;
  3. kindlustada sõiduk äpitaksona selleks perioodiks, kui ta seda äpitaksona kasutab, teatades kindlustuslepingu sõlmimisel maaklerile sõidujagamise teenuse osutamise mahu (tundide arvu või äpitaksona sõidu kilomeetrite arvu). Sõiduki kasutamine äpitaksona tähendab sõidukiga sõidujagamisteenuse osutamist sõidujagamise platvormidel.
  4. saada teavet kindlustuslepingu, lepingutingimuste, kindlustusmaksete ning kindlustushüvitise kohta Cachet portaalis, nõustudes kindlustusandja ja kindlustusmaakleri poolt vastavate andmete Cachet portaali edastamisega;
  5. valida kindlustusandja, mis pakub soodsamat kindlustusmakset ja kindlustusvõtja kindlustushuvile vastavat lepingut.
 6. Kindlustusvõtja avaldab tahet tema kindlustushuvile vastava kindlustuslepingu sõlmimiseks, volitades kindlustuslepingut sõlmima, muutma ja lõpetama ning kindlustushüvitise teavet talle Cachet portaalis vahendama kindlustusmaakleri.
 7. Kindlustusleping on tähtajaline leping, mille pikendamise kohustust kindlustusandjal ega kindlustusmaakleril ei ole.
 8. Kindlustusvõtja kohustub esitama äpitakso kindlustuslepingu sõlmimisel oma sõiduki äpitaksona kasutuse mahu kohta õigeid ja täpseid andmeid, mis märgitakse poliisile. Sõiduki kasutuse mahu andmed on sõidujagamise tundide arv või sõidukilomeetrite arv kindlustusperioodi jooksul või muud poliisile märgitud andmed sõiduki kasutamise kohta („sõidumaht“ või „sõidumahu andmed“). 
 9. Kindlustusvõtja kinnitab ja tagab, et poliisile märgitud sõidumaht on õige ning kindlustusperioodi jooksul ei muutu, kontrollides kindlustusperioodil kindlustatud sõiduki tegelikku sõidumahtu veebiportaali andmete alusel („tegelik sõidumaht“). Oma sõiduki tegeliku sõidumahu andmeid koondab ja hoiab kindlustusvõtja veebiportaalis.
 10. Kindlustusvõtja edastab oma sõiduki tegeliku sõidumahu andmed kindlustuslepingu õigsuse kontrollimiseks jooksvalt kindlustusandjale, volitades selleks kindlustusmaaklerit tema tegelikku sõidumahtu veebiportaalist järele pärima ning edastama vastavaid andmeid kindlustusandjale. 
 11. Juhul, kui kindlustusvõtja sõiduki tegelik sõidumaht ületab kindlustusperioodi jooksul üle 10% poliisile märgitud sõidumahtu („sõidumahu ületamine“), on kindlustusvõtja kohustatud teavitama sellest kindlustusandjat, esitades kindlustusandjale avalduse kindlustuslepingu erakorraliseks ülesütlemiseks ning sõlmima uue tegelikule sõidumahule vastava kindlustuslepingu. Juhul, kui uue kindlustuslepingu sõlmimine ei ole seadusest tulenevalt võimalik (liikluskindlustus), sõlmima tegeliku sõidumahu andmetele vastava kindlustuslepingu alates uuest kindlustusperioodist.
 12. Juhul, kui kindlustusvõtja ei täida oma kohustust kindlustusandjale sõidumahu ületamisest teatada ning sõlmida uus tegelikule sõidumahule vastav kindlustusleping, on kindlustusandjal õigus kindlustusleping vastavalt seadusele üles öelda ning esitada kindlustusvõtjale pakkumine uue kindlustuslepingu sõlmimiseks.

Zamów rozmowę a my oddzwonimy

Book a call and we'll call you back

Замовте дзвінок і ми Вам зателефонуємо

KONTAKTVORM

Võta meiega ühendust ja me vastame sulle 24 tunni jooksul.

Aitäh, et võtsid meiega ühendust!
Meie meeskond annab endast parima, et sinu sõidukipargi äri edeneks!