👋 Zauważyliśmy, że odwiedzasz nas z Polski, dlatego przekierowaliśmy Ciebie we właściwe miejsce. Zawsze możesz zmienić język lub kraj w dowolnym momencie.

Polska • Polski

Close

Wypowiedzenie OC – wyjaśniamy, 21 zakładów ubezpieczeń

Kiedy możemy wysłać wypowiedzenie OC do ubezpieczyciela? Co powinien zawierać wzór dokumentu, jak rozpatrują je zakłady ubezpieczeń?

Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC a kwestie prawne

Jako że polisa OC posiadaczy pojazdów mechanicznych jest obowiązkowym ubezpieczeniem, wszelkie kwestie dotyczące wypowiedzenia znajdziemy w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Zgodnie z treścią artkułu 28, polisę OC możemy wypowiedzieć na koniec okresu ochrony ubezpieczeniowej, nie później niż 1 dzień przed jego zakończeniem.

Musimy jednak pamiętać o tym, aby zawrzeć kolejną. W razie braku złożenia wypowiedzenia, przedłuża się ona automatycznie na kolejne 12 miesięcy, a zakład ubezpieczenia musi nas poinformować o tym fakcie w ciągu 14 dni. Wypowiedzenie umowy OC możemy złożyć zgodnie z artykułem 28A powyższej ustawy w przypadku podwójnego ubezpieczenia. Wtedy musimy dostarczyć dla zakładu ubezpieczeń potwierdzenie posiadania umowy ubezpieczenia u konkurencji i złożyć stosowne pismo.

Gdy np. sprzedajemy samochód, nowy nabywca zgodnie z artkułem 31 może w dowolnym momencie wypowiedzieć polisę, a sama umowa ubezpieczenia nie przedłuża się automatycznie po zakończeniu okresu ochrony. Wypowiedzenie OC jest możliwe także zgodnie z zapisami artykułu 33 ustawy, gdzie umowa ulega rozwiązaniu, gdy np.:

  • pojazd został wyrejestrowany/zezłomowany;
  • zarejestrowany został za granicą;
  • upłynęły 3 miesiące od ogłoszenia upadłości przez zakład ubezpieczeń;
  • udokumentowano jego trwała i zupełną utratę.

Wtedy zamiast wypowiedzenia, w wielu zakładach ubezpieczeń uzupełnia się oddzielny formularz dotyczący wyrejestrowania auta. Poza tym, zgodnie z art. 40 ust. 2 ustawy o prawach konsumenta, osoby kupujące polisę telefonicznie lub przez Internet mogą odstąpić od umowy w ciągu 30 dni od jej zawarcia bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.

Wypowiedzenie OC – wzór dokumentu?

Każdy dokument powinien być zaadresowany do zakładu ubezpieczeń, w którym posiadamy polisę. W treści dokumentu powinniśmy powołać się na konkretny artykuł, z mocy którego rezygnujemy z ochrony, a także zamieścić dane do zidentyfikowania nas przez ubezpieczyciela, takie jak numer polisy, numer rejestracyjny pojazdu, dane ubezpieczającego (PESEL, imię i nazwisko). Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC powinno być własnoręcznie podpisane – to warunek konieczny, aby uwzględnić jego zasadność. Poniżej przygotowaliśmy dla Państwa wzór wypowiedzenia OC.

Wypowiedzenie OC wzór

UWAGA:

  1. Do wypełniania elektronicznych formularzy i tak potrzebny jest skan lub zdjęcie wypowiedzenia, które zostało własnoręcznie podpisane!
  2. Jeżeli wysyłasz coś pocztą tradycyjną, najlepiej zrobić to za potwierdzeniem odbioru lub skorzystać z usług kurierskich (trzeba zachować potwierdzenie nadania przesyłki)!

Wypowiedzenie umowy OC w poszczególnych zakładach ubezpieczeń

Każdy z ubezpieczycieli sam określa sposób, w jaki można u niego złożyć wypowiedzenie. Najczęściej jest to możliwość wysyłki dokumentu na adres korespondencyjny, e-maila, udanie się do agenta reprezentującego ubezpieczyciela czy wypełnienie elektronicznego formularza. Poniżej prezentujemy listę, jak to wygląda w przypadku poszczególnych towarzystw ubezpieczeniowych.

Ergo Hestia wypowiedzenie OC

Gdy chcielibyśmy złożyć wypowiedzenie w Hestii, ubezpieczyciel przygotował dla swoich Klientów wzór dokumentu. Dodatkowo, w tym dokumencie firma pyta o numer VIN, więc nie obejdzie się bez jego wypełnienia przy udziale dowodu rejestracyjnego. Podpisujemy je własnoręcznie. Mamy kilka możliwości, co z nim zrobić. Jedną z nich jest zaniesienie go do Agenta sprzedającego ich produkty, którego znajdziemy za pomocą tej mapy.

Inną opcją jest załączenie skanu lub zdjęcia dokumentu na iKonto zakładu ubezpieczeń. Na stronie ubezpieczyciela jest również elektroniczny formularz, za pomocą którego możemy wypełnić druk. Gdybyśmy chcieli dostarczyć je pocztą tradycyjną, poniżej zostawiamy dane do wysyłki:

STU ERGO Hestia S.A.
ul. Hestii 1

81-731 Sopot

UNIQA wypowiedzenie umowy OC (+ dawna Axa)

Podobnie jak w Hestii, w UNIQA wypowiedzenie możemy zanieść do najbliższego agenta lub po poprosić go o pomoc. Znajdziemy ich na tej mapie. Na stronie towarzystwa ubezpieczeniowego jest dostępny również elektroniczny formularz za pośrednictwem, którego możemy wysłać dokument. Dodatkowo, adres korespondencyjny ubezpieczyciela to:

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
ul. Chłodna 51
00-867 Warszawa

Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC PZU

W tej sytuacji, najlepiej udać się do oddziału lub agenta współpracującego z PZU. Znajdziemy ich za pomocą tej mapy. Jako inną formę wypowiedzenia polisy OC PZU uwzględnia kontakt telefoniczny pod numerem +48 801 102 102. Jednak i tak musimy dostarczyć druk wypowiedzenia. Możemy spróbować dostarczyć je na maila: kontakt@pzu.pl lub wysłać pocztą tradycyjną na adres centrali:

PZU S.A.
al. Jana Pawła II 24
00-133 Warszawa

LINK4 wypowiedzenie OC

Dokumenty do ubezpieczyciela możemy wysłać za pośrednictwem elektronicznego formularza. W pierwszym oknie zaznaczamy pole “Chcesz wysłać dokumenty?”, natomiast w drugim zaznaczamy opcję “Wypowiedzenie”. Możemy również spróbować znaleźć agenta ubezpieczeniowego, sprzedającego produktu tego zakładu ubezpieczeń. Znajdziemy go za pomocą mapy. Adres korespondencyjny ubezpieczyciela to:

LINK4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
ul. Postępu 15
02-676 Warszawa

HDI wypowiedzenie umowy OC

Podobnie jak u pozostałych ubezpieczycieli, dokumenty możemy wysłać za pośrednictwem elektronicznego formularza. Gdybyśmy potrzebowali skorzystać z pomocy agentów, znajdziemy ich za pomocą tejże mapy. Jako że jest to submarka Warty, korespondencję pocztową i wypowiedzenie OC w formie drukowanej możemy dostarczyć na poniższy adres:

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji “WARTA” S.A.
rondo Daszyńskiego 1
00-843 Warszawa

Warta wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC

Osoby, które chciałby tą formalność załatwić u agenta Warty, mogą udać się do najbliższej placówki, wyszukując pośrednika za pomocą mapy agentów. Na stronie Warty jest dostępny także elektroniczny formularz, który umożliwia wypełnienie danych i załączenie skanu lub zdjęcia podpisanego wzoru wypowiedzenia. Adres korespondencyjny towarzystwa ubezpieczeniowego jak taki sam, jak powyższy HDI.

Wypowiedzenie OC Benefia

Skan lub zdjęcie dokumentu możemy wysłać na adres e-mailowy: wypowiedzenie@benefia.pl. Na stronie ubezpieczyciela możemy znaleźć także elektroniczny formularz za pośrednictwem, którego dostarczymy wypowiedzenie. Adres korespondencyjny, na który możemy wysłać dokumenty to:

Benefia TU S.A.
al. Jerozmolimskie 162A
02-342 Warszawa

Proama wypowiedzenie umowy OC

W zależności od artykułu, na którym powołujemy się w naszym wypowiedzeniu, Proama przygotowała odpowiednie wzory wypowiedzeń. Tak uzupełniony dokument i podpisany możemy wysłać na adres emaliowy: centrumklienta@proama.pl lub udać się do pobliskiego agenta współpracującego z towarzystwem ubezpieczeniowym. Adres korespondencyjny zakładu ubezpieczeń jest taki sam, jak w przypadku Generali (to ich submarka):

Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
ul. Senatorska 18
00-082 Warszawa

Generali wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC

Procesy w Generali przebiegają podobnie, jak w Proamie. Agenta Generali możemy znaleźć za pomocą interaktywnej mapy – gdybyśmy potrzebowali jego pomocy. Wypełniony druk wypowiedzenia możemy wysłać również za pośrednictwem formularza na stronie. Dostępny jest też e-mail: centrumklienta@generali.pl. Adres korespondencyjny jest taki sam, jak w przypadku Proamy.

Wypowiedzenie OC Interrisk

U tego ubezpieczyciela nie są dostępne elektroniczne formularze, jednak potrzebny wzór dokumenty znajdziemy tutaj. Własnoręcznie podpisane wypowiedzenie możemy dostarczy do jednego z agentów Interrisk lub wysłać na adres e-mailowy: iklient@interrisk.pl. Adres korespondencyjny do ubezpieczyciela to:

Interrisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Vienna Insurance Group
ul. Noakowskiego 22
00-668 Warszawa

Compensa wypowiedzenie umowy OC

Jest to jedna ze spółek Vienna. Na stronie internetowej Compensy znajdziemy specjalny elektroniczny formularz, za pomocą którego złożymy stosowne wypowiedzenie. Oczywiście nie obejdzie się bez skanu lub zdjęcia własnoręcznie podpisanego dokumentu. Poza tym, adres korespondencyjny do ubezpieczyciela to:

Compensa TU S.A.
Vienna Insurance Group
Al. Jerozolimskie 162
02-342 Warszawa

Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC Allianz (+ dawna Aviva)

Do wyboru mamy możliwość skontaktowania się z pobliskim agentem Allianz, którego znajdziemy na stronie internetowej. Dostępne są także formularze, za pośrednictwem których możemy wysłać wypowiedzenie. Spółka Aviva została wchłonięta przez Allianz, dlatego dawne polisy Aviva są obsługiwane przez tego ubezpieczyciela. Adres korespondencyjny do Allianz to:

Allianz Polska
ul. Rodziny Hiszpańskich 1
02-685 Warszawa

Euroins wypowiedzenie OC

Jeżeli chcemy złożyć wypowiedzenie u tego bułgarskiego ubezpieczyciela, na samym początku powinniśmy pobrać wzór wypowiedzenia z ich strony. Po jego uzupełnieniu i podpisaniu, powinniśmy skorzystać z dostępnych na stronie elektronicznych formularzy. Zawiadomienie o demontażu pojazdu lub jego wyrejestrowaniu odbywa się za pomocą innego. Adres ubezpieczyciela, na który możemy wysyłać korespondencję to:

EINS Polska Sp. z o.o.
ul. Puławska 543
02-844 Warszawa

Wypowiedzenie umowy OC – Beesafe

Każdy ubezpieczający czy ubezpieczony w Beesafe w przypadku rezygnacji z ochrony powinien skorzystać z elektronicznego formularza. W zależności od wyboru konkretnego powodu złożenia wypowiedzenia, generuje się nam odpowiedni druk do pobrania i ręcznego uzupełnienia. Podpisany załączamy i wysyłamy do zakładu ubezpieczeń.

Wiener wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC

To kolejny zakład ubezpieczeń z grupy Vienna. Współpracują z nim agenci, dlatego gdy potrzebujemy pomocy przy złożeniu wypowiedzenia możemy skorzystać z pomocy lokalnego pośrednika ubezpieczeniowego współpracującego z ubezpieczycielem. Jest dostępny także formularz wypowiedzenia, z którego mogą korzystać klienci. Korespondencję możemy wysyłać także na adres centrali:

Wiener TU S.A.
Vienna Insurance Group
ul. Wołoska 22A
02-675 Warszawa

Wypowiedzenie OC TUZ

Wzór dokumentu znajdziemy na jednej z zakładek ze strony TUZ, natomiast podpisany skan lub zdjęcie wypowiedzenia możemy przesłać na adres e-mailowy: bok@tuz.pl. Dostępny na stronie ubezpieczyciela jest również elektroniczny formularz. Adres korespondencyjny, na który chcielibyśmy wysłać wypowiedzenie listownie to:

TUZ TUW
ul. Domaniewska 41
02-672 Warszawa

MTU24.PL wypowiedzenie umowy OC

To szczególnie popularna marka wśród młodych kierowców, gdzie zniżki bonus malus za bezszkodową jazdę w ciągu roku wzrastają o 20%. Jest to submarka Ergo Hestii, dlatego wypowiedzenie polisy OC możemy złożyć za pośrednictwem elektronicznych formularzy (wypowiedzenie). Produkt jest poza porównywarkami ubezpieczeń dostępny wśród stacjonarnych agentów. Korespondencję należy kierować na adres Ergo Hestii.

Balcia wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC

Na ten moment, możliwości złożenia wypowiedzenia są dwie. Jedna poprzez wysłanie odpowiednich dokumentów do RESO na adres e-mailowy: wypowiedzenia@reso.com.pl. Wzór wypowiedzenia również znajdziemy na ich stronie. Inną możliwością jest wysłanie wypowiedzenia bezpośrednio do Balcia, korzystając z formularza. Agentów RESO, którzy pomogą nam w przygotowaniu dokumentów znajdziemy tutaj. Adresy korespondencyjne do obu firm to:

Balcia Insurance SE Polska
Aleje Jerozolimskie 136
02-305 Warszawa

RESO Europa Service Sp. z o.o.
ul. Innowacyjna 1
16-400 Suwałki

Wypowiedzenie OC WEFOX

MGA tego zakładu ubezpieczeń w Polsce jest UNEXT, dlatego przesłać możemy wypowiedzenie WEFOX poprzez ich stronę/formularz. Dostępny dla klientów jest również adres e-mailowy: bok@unext.pl. Gdybyśmy chcieli wysłać wypowiedzenie listownie, musimy zrobić to na adres:

UNEXT Sp. z o.o.
ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 2A
05-090 Raszyn

TRASTI wypowiedzenie umowy OC

Na dostarczenie wypowiedzenia OC będziemy mieli tylko dwie możliwe drogi. Mailem na adres: kontakt@trasti.pl lub przesłać podpisany dokument na adres skrytki pocztowej:

Trasti Skr
Envelo 206
00-935 Warszawa

Accredited wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC

W Polsce Accredited reprezentuje ToleranceIns. Wzory wypowiedzeń znajdziemy na ich stronie, natomiast podpisane własnoręcznie i zeskanowane wypowiedzenie możemy wysłać na adres e-mailowy: info@toleranceins.pl. Pocztę kierujemy na:

ToleranceIns Sp. z o.o.
ul. Wrzesińska 12 lok. 17
03-713 Warszawa

Ubezpieczenie OC/AC od Cachet

Znajdź najlepszą cenę ubezpieczenia OC/AC w kalkulatorze Cachet.

Kalkulator OC/AC

Zadzwoń, aby telefonicznie otrzymać ofertę ubezpieczenia od agenta Cachet

📞

+22 104 87 47

Odwiedź nas na:

Zamów rozmowę a my oddzwonimy

FORMULARZ KONTAKTOWY

Napisz do nas, a my skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin.

Dziękujemy za przesłanie prośby o otrzymanie oferty.

Nasz zespół wkrótce się z Tobą skontaktuje.