Close

Mis mõjutab minu liikluskindlustuse hinda ja mida tulevikus oodata?

Liikluskindlustuse hinna kujunemist mõjutavad mitmed muutujad ja tegurid. Lisaks on ka kindlustusseltside taluvuspiir riskikategooriati erinev, mistõttu teeb iga kindlustusandja samale autole ja omanikule veidi erineva pakkumise.

Selles artiklis käime põhjalikult üle liikluskindlustuse hinda mõjutavad tegurid ning selgitame lahti kindlustusseltside pealtnäha veidi segased arvutuskäigud. Ühtlasi vaatame eksperdi pilguga ka seda, mis võiks tulevikus kindlustuse hinda mõjutada ja milliseid uuendusi kindlustusmaailmas oodata.

 

Liikluskindlustuse hinda mõjutavad tegurid

Sõiduki tüüp ja kasutusotstarve

Liikluskindlustuse hind varieerub sõltuvalt kindlustatava sõiduki tüübist. Näiteks kaubiku liikluskindlustus on kallim kui tavalise sõiduauto oma, samas kui treilereid, traktoreid ja mootorrattaid on odavam kindlustada, sest need osalevad liikluses harvemini või sootuks hooajaliselt.

Sinu kindlustuse hinda mõjutab ka sõiduki kasutusotstarve. Näiteks taksode ja kaubaautode liikluskindlustus on kallim, sest need on pidevalt kasutuses ja õnnetusse sattumise oht on sedavõrd suurem.

 

Sinu elukoht

Suurlinna elanikud peavad liikluskindlustuse eest tihtipeale rohkem raha välja käima, sest linnaliiklus on tihedam ja õnnetuste toimumise oht suurem. 

Kui märgid auto omanikuna oma elukohaks mõne suurema linna, eeldavad kindlustusandjad, et kasutad autot just seal, mistõttu võid sattuda suurema tõenäosusega õnnetusse kui mõni väikeses linnas või maakohas elav autojuht.

 

Sinu kogemus ja sõiduajalugu

Sinu liiklusõnnetuste ajalugu on kindlustuspoliisi hinna arvutamisel arvatavasti kõige suurem kaalukeel. Kui oled eelneva kindlustusperioodi vältel vastutustundlikult sõitnud, ei tohiks liikluskindlustuse summa suureneda. Aga kui oled põhjustanud ühe või isegi mitu liiklusõnnetust, võib liikluskindlustuse hind järgmisel perioodil tõusta.

Eeskujulikum taust parandab kindlustusseltside silmis su mainet, samas kui õnnetused mõjutavad sinu bonus-malus-skoori negatiivselt. Bonus-malus on süsteem, millel hinnaarvutused põhinevad.

 

Mis on bonus-malus-skoor?

Bonus-malus on kindlustusandjate poolt välja töötatud süsteem sõiduki kasutaja riskikategooria ja kindlustuskulude täpsemaks arvutamiseks. Arvutuskäik võtab arvesse, kui pikka aega sa oled autot kindlustanud ja mitu kindlustusandjalt kompensatsiooni vajavat liiklusõnnetust sul on olnud. 

Kui sa pole kindlustusperioodi jooksul liiklusõnnetusi põhjustanud, siis su BM-skoori tõstetakse. Kui oled mõne liiklusõnnetuse põhjustanud, siis su BM-skoori langetatakse.

Miks on bonus-malus-skoor oluline? Mida kõrgem on skoor, seda odavam on kindlustus. Kui su BM-skoor jääb vahemikku 7–17, rakendavad kindlustusandjad sulle soodustust (bonus). Kui skoor jääb vahemikku 1–5, tõstavad kindlustusandjad poliisi hinda (malus).

Esimese kindlustuspoliisi sõlmimisel määratakse sulle neutraalne reiting 6, sest kindlustusandjal pole veel aimugi, kas sa oled hea või halb autojuht. Igal aastal su reiting kas tõuseb, langeb või jääb samaks. Oluline on teada, et BM-skoor tõuseb ainult siis, kui sul pole toimunud ühtegi liiklusõnnetust ja su auto on olnud eelnevalt vähemalt 275 päeva kindlustatud. Kui kindlustusperiood on olnud lühem, näiteks kuus kuud, liidetakse see aeg sinu järgmise aasta kindlustuspäevadele ja BM-skoor paraneb ajapikku.

Kui sul on mitu sõidukit, näiteks mootorratas ja auto, arvutatakse bonus-malus-skoor mõlemale eraldi. Kui sul on mitu autot, arvestatakse neid BM-skoori arvutamisel ühe autona, st kui sa satud ühe autoga õnnetusse, mõjutab see ka sinu teiste autode reitingut.

 

Kindlustuse hinnad tulevikus: asjakohasemad ja personaalsemad

Nagu näha, kujunevad liikluskindlustuse hinnad traditsiooniliselt peamiselt demograafia, sõiduki omaduste ja sinu kindlustusjuhtumite ajaloo alusel. Uuendused telemaatikas ja tehnoloogias toovad aga kaasa uued tuuled, muutes kindlustuse asjakohasemaks, personaalsemaks ja paindlikumaks.

Telemaatika on riistvara- või mobiilipõhine tehnoloogia sõiduki asukoha, kütuse tarbimise, autojuhi sõidustiili ja muude sarnaste andmete jälgimiseks. Kindlustusandjad saavad pakkuda telemaatikatarkvara kogutud andmete põhjal klientidele kasutuspõhiseid kindlustusteenuseid – näiteks sõiduajast või sõidustiilist lähtuvat kindlustust.

Cachet on kindlalt seda meelt, et kindlustuse hinda peaksid dikteerima sinu tegelikud sõiduharjumused, mitte demograafia või kindlustusjuhtumite ajalugu. Hea meel on tõdeda, et liigume õiges suunas, sest Cacheti rakenduse uuel töölaual on juba sõiduaja ja sõiduharjumuste ülevaated olemas. Need võimaldavad meil pakkuda klientidele standardse kindlustuspoliisi asemel personaalset kindlustust. 

Sellist paindlikkust hindavad eriti kliendid, kes ei vaja aasta läbi samasugust kindlustuskaitset. Näiteks:

  • osalise koormusega äpitakso juhid, kes vajavad äpitaksole mõeldud kaskokindlustust ainult paar päeva nädalas, mitte kogu aeg;
  • autokollektsionäärid, kes sõidavad mõne autoga ainult paar päeva kuus;
  • üliõpilased, kes sõidavad autoga ainult siis, kui külastavad kodulinna. 

 

21. sajandil muutub inimeste elustiil üha dünaamilisemaks ja põnevamaks. Kindlustuspoliisid peaksid suutma selliste muutustega sammu pidada ja pakkuma vajalikku paindlikkust. 

Praegu maksab iga päev mitu tundi ringi kihutav ärimees liikluskindlustuse eest sama palju kui vanaema, kes ajab auto välja ainult pühapäeval sõpradega lõunatama minnes. Tulevikus on kindlustus paremini kohandatav ja see võtab rohkem arvesse auto kasutamise mustreid ja sõiduharjumusi, et toetada sujuvamalt kõiksugu elustiile.